top of page

הוראות שימוש ותקנון בטיחות

חשוב שתקראי את הוראות השימוש והבטיחות (לא צריך לזכור בע"פ, הן מצורפות גם לשרשרת שבדרך אליך(:

 

*יש לשטוף את השרשרת עם מים וסבון לפני שימוש ראשוני ובשגרה, ולייבש באוויר לפני כל שימוש.

*השרשרת מיועדת לענידה על אדם מבוגר בלבד ולא על תינוק- זהו אינו צעצוע!

*אין להשאיר את התינוק עם השרשרת ללא השגחה.

*יש לוודא לפני כל שימוש כי אין פגמים בשרשרת או בחלקיה.

*במידה ונמצא פגם בשרשרת או בחלקיה חל איסור מוחלט להשתמש בשרשרת.

*חפצים קטנים כגון חרוזים עלולים לגרום לחנק אצל תינוקות וילדים.

*תינוקות עם שיניים מפותחות או חניכיים חזקות עלולים לקרוע את השרשרת.

*ישנם קשרים בשני קצוות השרשרת והחרוזים לבטיחות מקסימאלית.

*האחריות למימוש הוראות אלו חלות על המשתמש.

*כל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במוצר הינו באחריות המשתמש בלבד.

bottom of page